Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych na stronie: sklep.meatlovepolska.pl (zwanej dalej Serwisem). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

I. Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

MEATLOVE sp. z o.o. SPORTOWA 13C 51-361 WILCZYCE NIP: 896-162-04-69 KRS: 0001008284

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 

Poczty elektronicznej pod adresem: sklep@meatlovepolska.pl

Telefonicznie pod numerem telefonu (48) 507 920 519

II. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

Dane użytkowników będą przetwarzane w celu:

  • Prowadzenia skelpu internetowego sklep.meatlovepolska.pl oraz realizacji spżedarzy,
  • marketingu oraz działań statystycznych i analitycznych,
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy.

III.  Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem tj. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, dostawcom usług technologicznych, analitycznych oraz marketingowych.

Niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

V. Prawa użytkowników

Użytkownik serwisu ma prawo do:

1)      dostępu do treści swoich danych oraz

2)      prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

3)      prawo do przenoszenia danych,

4)      prawo wniesienia sprzeciwu,

5)      prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl